SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI HẢI PHÒNG

DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG LĨNH VỰC QUẢN LÝ PHƯƠNG TIỆN VÀ NGƯỜI LÁI

Chào mừng Quý khách đến với trang Dịch vụ hành chính thuộc lĩnh vực Quản lý phương tiện và người lái - Sở GTVT Hải Phòng.

Vui lòng chọn dịch vụ cần đăng ký ở bên dưới

Mức độ 3

1. Cấp giấy chứng nhận thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo

Dành cho tổ chức doanh nghiệp

đăng ký cải tạo xe cơ giới

Mức độ 3

2. Cấp giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng

Dành cho tổ chức/cá nhân đăng ký

sử dụng xe máy chuyên dùng

Mức độ 3

3. Đăng ký đổi giấy phép lái xe

Danh cho người có GPLX do ngành GTVT quản lý

(còn thời hạn hoặc quá hạn dưới 3 tháng)

Mức độ 3

4. Đổi GPLX do Công an, Bộ quốc phòng, Nước ngoài cấp

Danh cho người có GPLX do ngành GTVT quản lý

Mức độ 3

5. Cấp giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe

Danh cho người có GPLX do ngành GTVT quản lý

Mức độ 4

6. Nộp hồ sơ cấp giấy phép xe tập lái

Dành cho các cơ sở đào tạo lái xe

Mức độ 4

7. Tra cứu tiến độ cấp mới GPLX

Dành cho các thí sinh thi đỗ GPLX tra cứu tiến độ

Mức độ 4

8. Tra cứu tiến độ hồ sơ

Dùng tra cứu tiến độ các hồ sơ đã đăng ký

Mức độ 4

9. Đăng ký nhận GPLX tại nhà

Dành cho thí sinh thi đỗ GPLX đăng ký

nhận giấy phép lái xe tại nhà

10. Tra cứu tiến độ cấp đổi GPLX

11. Lấy phiếu xếp hàng tự dộng để đối giấy phép

Dành cho đăng ký đổi GPLX trực tiếp

12. Đánh giá chất lượng phục vụ TTHC

Mức độ 3

13. Đăng ký, xóa đăng ký phương tiện thủy nội địa